home > 커뮤니티 > 뉴스 > WTA뉴스
 • 뉴스
  • WTA 뉴스
  • 보도자료
  • Q&A
 • 자료실
  • WTA브로슈어
  • 뉴스레터
  • 총회
  • 시장포럼
  • 대학총장포럼
  • 하이테크페어
  • UNESCO-WTA 워크숍
  • WTR
  • 기타 간행물
 • 갤러리
  • 사진갤러리
  • 영상갤러리
상단 왼쪽 이미지 상단 가운데 이미지 상단 오른쪽
작성자   WTANET                                           일시 2014-02-28 12:02:00
글제목  세계과학도시연합 사무국 기간제근로자 채용 공고

DownLoad : 공고문(20140208).pdf (1 Byte)  다운 : 141 회
DownLoad : 응시원서 및 자기소개서 양식.hwp (1 Byte)  다운 : 122 회

세계과학도시연합 사무국 공고 제2014-1

세계과학도시연합 사무국 기간제근로자 채용 공고

 

세계과학도시연합(WTA)은 과학기술을 지역발전과 연계시키고 과학도시 상호간의
교류와 협력을 통한 공동발전을 도모하기 위해
1998년 대전광역시 주도로 설립한
다자간 국제협력기구입니다
.

금번 WTA 사무국에서는 국제저널 편집 및 기획운영 업무를 수행하기
위한
 기간제 근로자를 붙임과 같이 모집하오니 유능한 인재의 많은 응모바랍니다. 
 


                                                                              2014년 2월28

                                                        세계과학도시연합 사무국 사무총장 
글목록
 Total:213    Page:( 22/7 )  
NO 글제목 작성자 작성일자 조회수
153 관리자1 2015-04-13 2323
152 관리자1 2015-04-06 2343
151 WTA 2015-03-19 2456
150 WTA 2015-02-16 2464
149 관리자1 2014-08-28 2882
148 관리자1 2014-07-15 2372
147 관리자1 2014-07-11 2379
146 관리자1 2014-07-11 2471
145 WTANET 2014-06-27 2782
144 WTANET 2014-06-20 2457
[ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [▶] [22] ]
글목록 
  검색