home > 커뮤니티 > 뉴스 > WTA뉴스
 • 뉴스
  • WTA 뉴스
  • 보도자료
  • Q&A
 • 자료실
  • WTA브로슈어
  • 뉴스레터
  • 총회
  • 시장포럼
  • 대학총장포럼
  • 하이테크페어
  • UNESCO-WTA 워크숍
  • WTR
  • 기타 간행물
 • 갤러리
  • 사진갤러리
  • 영상갤러리
상단 왼쪽 이미지 상단 가운데 이미지 상단 오른쪽
작성자   WTANET                                           일시 2014-02-28 12:02:00
글제목  세계과학도시연합 사무국 기간제근로자 채용 공고

DownLoad : 공고문(20140208).pdf (1 Byte)  다운 : 116 회
DownLoad : 응시원서 및 자기소개서 양식.hwp (1 Byte)  다운 : 97 회

세계과학도시연합 사무국 공고 제2014-1

세계과학도시연합 사무국 기간제근로자 채용 공고

 

세계과학도시연합(WTA)은 과학기술을 지역발전과 연계시키고 과학도시 상호간의
교류와 협력을 통한 공동발전을 도모하기 위해
1998년 대전광역시 주도로 설립한
다자간 국제협력기구입니다
.

금번 WTA 사무국에서는 국제저널 편집 및 기획운영 업무를 수행하기
위한
 기간제 근로자를 붙임과 같이 모집하오니 유능한 인재의 많은 응모바랍니다. 
 


                                                                              2014년 2월28

                                                        세계과학도시연합 사무국 사무총장 
글목록
 Total:203    Page:( 21/7 )  
NO 글제목 작성자 작성일자 조회수
143 WTANET 2014-05-30 1860
142 WTANET 2014-03-17 1969
141 WTANET 2014-03-05 1930
140 WTANET 2014-02-28 2071
139 WTANET 2014-01-22 2449
138 WTANET 2013-12-17 1893
137 WTANET 2013-12-30 1860
136 WTANET 2013-07-04 1935
135 WTANET 2013-06-28 1963
134 WTANET 2013-06-24 4065
[ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [▶] [21] ]
글목록 
  검색